grotte_de_trabuc_reseauHydrologie / Géologie

Dwarsdoorsnede van het TRABUC massief en plaats van de belangrijkste gangen

Een onderaards netwerk beginnend bij de Grand Abîme (Grote Afgrond) – een terrecht gekozen naam – leidt naar diepere delen waar het water vrij stroomt, maar wiens oorsprong zo goed als onbekend is.

De divierse niveau’s van de grot komen overeen met diverse uithollingen, die slechts bijkomend bepaald worden door tectonische verschijnselen en in veel belangrijkere mate voor alle grote zalen, door het langzaam instorten als gevolg van het oplossen van stoffen in de diepere grondlagen, die vaak gipshoudend zijn.

De aantrekkingskracht van de open ruimte, ontstaan door de oplossingen, het gebrek aan horizontale hechtheid van het gesteente in mergelbanken, verklaren de horizontale formaties of de trapforming van het plafond en de reusachtige hopen blokken in de zalen.

Dit ist zowel typerend voor het publiek toegankelijke gedeelte als voor de kilometers die de toeristen niet kunnen bezichtigen.

De grote zaal van Lac du Minuit (Middernachtmeer), in het voor publiek ingerichte gedeelte, heeft het bedriegelijke voorkomen van een grote zaal gevormd door een tectonisch incident. Maar de grote wand is geen scheur en in plaats van een cataclisme, is wat zich hier heeft voorgedaan meer te wijten aan het langzaam verwijderd worden van de gewelven gedurende duizenden jaren, terwijl ondertussen grootse druipsteenformaties ontstaan zijn in de hogere delen.

Op dieper gelegen niveau’s, is de ondergrondse beek die zich in de Gardon werpt, vermoedelijk en recent verschijnsel dat gebruik maakt van oude gangen.